Naším zákazníkom poskytujeme:

Klampiarske práce

- dodávka a a montáž všetkých druhov klampiarskych prvkov
- odkvapové systémy striech
- iné odborné klampiarske práce
- materiály: Meď, Pz-plech, Hliník, RHEINZINK, Farbené a lakované plechy s povrch.


Hydroizolácie

- hydroizolácie striech
- asfaltové pásy – modifikované
- hydroizolácie plochých striech so zateplením


Pokrývačské práce

- realizujeme kompletné strešné systémy pre šikmé strechy - tvrdé krytiny
- ľahké strešné systémy zahr. výrobcov aj domácich výrobcov
- kvalitné fólie a strešné doplnky
- asfaltové šindle


NOVINKA: Realizujeme strechy na klúč.

NOVINKA: Spolupracujeme s firmou Metrotile - strešné krytiny.

Všetci naši pracovníci sú školení a pravidelne si dopĺňajú svoje odborné
spôsobilosti na školeniach dodávateľských firiem :

- Dorken
- Velux
- školenie o bezpečnosti práce