Pekáreň Zemné - plechová krytina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1